't Boerenhuys

Experts in landelijk vastgoed

actualiteit

Nieuwsbrief december 2021: bouwvergunning voor buitenpiste en info over de aankoop-verkoopbelofte

 

Heb ik een bouwvergunning nodig
voor mijn buitenpiste?


Het is een vraag die vaak gesteld wordt bij de aanleg van een buitenpiste: is een bouwvergunning verplicht? Helaas is het antwoord niet zomaar ja of neen. Zodra er sprake is van een ‘aanmerkelijke reliëfwijziging’, is een bouwvergunning vereist. Net zoals dat het geval is bij het plaatsen van verlichting of afsluitingen. Het is echter onduidelijk wat allemaal als ‘aanmerkelijke reliëfwijziging’ wordt beschouwd, terwijl er ook nog opgelet moet worden voor bijzondere regels. Zo staat in sommige verkavelingsvergunningen dat geen enkele reliëfwijziging is toegelaten.

Het is dus niet evident om te weten of je een bouwvergunning nodig hebt en wat de voorwaarden zijn om een buitenpiste aan te leggen in landbouwzone. De stedenbouwkundige inspectie tilt hier echter zwaar aan, waardoor het een must is om helemaal in orde te zijn. Met ’t Boerenhuys raden we dan ook steeds aan om vooraf een verkennend gesprek te voeren met de bevoegde diensten. De beslissing wordt genomen door de gemeente, maar een goed onderbouwd dossier kan je zeker op weg helpen. Uiteraard kan je hiervoor rekenen op de experts van ’t Boerenhuys.

 

 

Aankoop-verkoopbelofte als alternatief voor compromis


De bedoeling van een wederzijds aankoop-verkoopbelofte is om de effectieve verkoop nog even uit te stellen, tot het moment dat de akte getekend wordt. Bij een compromis is de verkoop definitief en begint automatisch een termijn van vier maanden te lopen waarin de verkoop officieel rond moet geraken. Een aankoop-verkoopbelofte is dan ook ideaal als er iets meer tijd nodig is.

Stel bijvoorbeeld dat de koper nog in een echtscheidingsprocedure zit of dat de precieze koper nog niet gekend is, bijvoorbeeld bij een vennootschap. Dan kan het aangewezen zijn om de verkoop nog uit te stellen, maar wel met de zekerheid op een toekomstige verkoop. Dat kan met een aankoop-verkoopbelofte, die even bindend is en dezelfde info bevat als de alom gekende compromis.

 

 

Andere panden in de kijker

Blanden

Landbouwgrond

Goed bereikbaar perceel landbouwgrond van 23 a 60 ca in Blanden Landschappelijk waardevol agrarisch gebied; herbevestigd Geen ankerplaats, archeologische zone of landschapsrelict Geen natura2000-g…

Meer info
Taxatie agrarisch vastgoed

Taxatie agrarisch vastgoed

In sommige gevallen is het een must om de waarde van je bedrijf of vastgoed te kennen. Het spreekt voor zich dat de taxateur - de persoon die deze waardebepaling uitvoert - hiervoor een grondige kennis over de landbouwsector moet hebben. Bij de ervaren ex

Meer info
Taxatie agrarisch vastgoed

Productierechten

NutriëntenEmissieRechten of NER’s, is de juiste naam. Deze rechten zijn overdraagbaar tussen landbouwers. Maar je mag ze niet te lang laten ‘slapen’, anders verlies je ze deels of volledig.

Meer info

Steeds het nieuwste aanbod in je mailbox?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief