't Boerenhuys

Experts in landelijk vastgoed

actualiteit

Nieuwsbrief januari 2022: tweede woning bij agrarische onderneming

nieuwsbrief-januari.jpg

 

Tweede woning bij een agrarische onderneming


Wil je een tweede woning bouwen op het domein van een agrarisch bedrijf, dan is dit in de Belgische wetgeving geen sinecure. Meer nog: dit wordt enkel aanvaard als je bedrijf tegelijk aan drie belangrijke voorwaarden voldoet. Die regels werden vastgelegd in een omzendbrief van de Vlaamse overheid.

De eerste belangrijke voorwaarde is dat beide woningen moeten bestemd zijn voor de exploitanten van de onderneming. Zowel de bewoners van de bestaande als de nieuwe woning moeten dus werkzaam zijn binnen het agrarisch bedrijf. Dat hoeft niet op fulltime basis te zijn, al moet de exploitatie van het bedrijf wel ‘een substantieel deel’ van de beroepsbezigheden uitmaken.

Als tweede voorwaarde geldt dat het bedrijf voldoende groot moet zijn om minstens twee arbeidskrachten tewerk te stellen, terwijl voorwaarde drie specifiek over de bouw gaat. De bouw moet namelijk plaatsvinden binnen het gebouwencomplex van het bedrijf of er duidelijk toe behoren, zodat er geen afgescheiden residentiële woongelegenheid ontstaat.

 

 

 

175 taxaties in 2021


Dat we bij ’t Boerenhuys gespecialiseerd zijn in waardebepalingen van agrarisch vastgoed, dat wist je ongetwijfeld al. Maar wist je ook dat we in 2021 maar liefst 175 taxaties uitvoerden? Dit voor verschillende doeleinden, variërend van een verkoop of verdeling tot een louter informatieve taxatie.

Ben je benieuwd hoeveel je landelijk vastgoed momenteel waard is? Aarzel dan niet om ons te contacteren voor een kennismakingsgesprek.

 

 

Andere panden in de kijker

Ardooie

Bouwgrond

Dit aanbod betreft een perceel bouwgrond gelegen te Ardooie. De bouwgrond heeft een oppervlakte van 1.133 m². Het perceel kan aangewend worden voor het bouwen van een woning. Alsook is de liggi…

Meer info
Taxatie agrarisch vastgoed

Taxatie agrarisch vastgoed

In sommige gevallen is het een must om de waarde van je bedrijf of vastgoed te kennen. Het spreekt voor zich dat de taxateur - de persoon die deze waardebepaling uitvoert - hiervoor een grondige kennis over de landbouwsector moet hebben. Bij de ervaren ex

Meer info
Taxatie agrarisch vastgoed

Productierechten

NutriëntenEmissieRechten of NER’s, is de juiste naam. Deze rechten zijn overdraagbaar tussen landbouwers. Maar je mag ze niet te lang laten ‘slapen’, anders verlies je ze deels of volledig.

Meer info

Steeds het nieuwste aanbod in je mailbox?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief